JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9153 Asennonilmaisimet 6-numeroinen, elektroninen, LCD-näyttö, radiotaajuustiedonsiirrolla

Valokuva

GN 9153 Asennonilmaisimet, 6-numeroinen, elektroninen, LCD-näyttö, radiotaajuustiedonsiirrolla Väri: OR - Oranssi, RAL 2004
ELESA original design
code: DD52R-E-RF
Väri: OR - Oranssi, RAL 2004
GN 9153 Asennonilmaisimet, 6-numeroinen, elektroninen, LCD-näyttö, radiotaajuustiedonsiirrolla Väri: OR - Oranssi, RAL 2004 GN 9153 Asennonilmaisimet, 6-numeroinen, elektroninen, LCD-näyttö, radiotaajuustiedonsiirrolla Väri: GR - Harmaa, RAL 7035

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Elektroniset asennonilmaisimet GN 9153, joissa tiedonsiirto tapahtuu radiotaajuudella, sopivat erityisesti usein suoritettaviin formaattien säätöihin ja ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Ne kytketään ohjausyksikköön GN 9150 radion kautta langattomana nopean kohdistamisen järjestelmänä.

Ohjausyksikkö GN 9150 on välttämätön järjestelmän toimimiseksi. Ne muodostavat rajapinnan asennonilmaisimen ja koneen ohjauksen välille. Koneen ohjaus lähettää kohdeasennon arvon ohjausyksikölle, joka välittää sen radiotaajuudella asennonilmaisimelle. Asennonilmaisin lähettää senhetkisen asentonsa arvon takaisin ohjausyksikölle.

Yhdessä koneen ohjauksen kanssa on silloin mahdollista varmistaa, että tuotantosykli ei käynnisty silloin, kun asennonilmaisimen ilmoittama asento on väärä. Näin estetään virheiden tapahtuminen tuotantoprosessissa.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi (polyamidi PA)

 • Oranssi, RAL 2004OROR
 • Harmaa, RAL 7035GRGR
 • lämpötilankestävyys enintään 50 ºC
 • öljyn ja liuottimen kestävä

LCD-näyttö
kuusi numeroa ja erikoismerkit


Ontto akseli
Ruostumaton teräs AISI 304


Tiiviste
O-rengas
Kumi NBR (Perbunan®)
(vain tunnistenumerolle 2)


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 9153 Asennonilmaisimet, 6-numeroinen, elektroninen, LCD-näyttö, radiotaajuustiedonsiirrolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Suojausluokka IP 65
2Suojausluokka IP 67

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tunnistenro.


Väri
GR
OR

Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet

Jännitteen syöttö

Litiumakku CR2477, 3V

Akun käyttöaika

3 vuotta

Näyttö

6-numeroiden LCD-näyttö,
12 mm korkea, erityismerkkejä tuetaan

Lukeman asteikko

-199999; 999999

Desimaalinumeroiden lukumäärä

ohjelmoitava
(katso käyttöohje)

Mittausyksiköt

mm, tuuma tai asteet
(ohjelmoitava)

Maks. kiertonopeus

300/600/1000 rpm
(ohjelmoitava, standardi 600 rpm)

Tarkkuus

10 000 impulssia/kierros

Käyttölämpötila

0 °C ... 50 °C

Kosteus

maks. 95 % 25 °C:ssa
(ilman kondensaatiota)

Interference protection

acc. to guideline 2014/53/EU (RED)

Määritettävät näyttöasetukset

Yksi elektronisten asennonilmaisimien eduista on asennonilmaisimen laaja näyttöasetusten valikoima.

Seuraavat asetukset voidaan määrittää 3 / 4 toimintapainikkeella:

 • Inkrementaalisen tai absoluuttisen mittaustilan valinta
 • Mittayksiköiden vaihtaminen (mm, tuuma tai aste)
 • Laskurin nollaaminen tai poikkeama-arvon asettaminen
 • Näytön arvon vaihtaminen yhden kierroksen jälkeen
 • Resoluution muuttaminen, toisin sanoen näytettyjen desimaalipaikkojen lukumäärän muuttaminen
 • Pyörintä- tai laskentasuunnan muuttaminen
 • Näytön suunnan muuttaminen (asennussuunnan perusteella)
 • Suurimman pyörintänopeuden asettaminen

Asennetun litiumakun käyttöikä on yli 3 vuotta. Akun vaihtohetkestä ilmoitetaan näytössä olevalla symbolilla. Akun vaihtaminen on helppoa - vain etukansi täytyy irrottaa.
Muita tärkeitä tietoja ja ohjeita löytyy GN 9153 / GN 9154 -asennonilmaisimien käyttöohjeista. Käyttöohjeet sisältyvät jokaisen asennonilmaisimen toimitukseen ja ne voi myös ladata osoitteesta www.ganternorm.com Palvelu-osiossa.

Toimintakuvaus

Langattoman järjestelmän käynnistämiseen tarvitaan seuraavat komponentit:

 • elektroninen asennon ilmaisin GN 9153 / GN 9154
 • ohjausyksikkö GN 9150

Jokainen ohjausyksikkö voidaan yhdistää enintään 36 asennonilmaisimeen. RJ45-verkkokaapelia käytetään koneohjauksen yhdistämiseen. Ohjausyksikölle on saatavissa seuraavat standardiväyläjärjestelmät:

 • Profinet
 • Modbus TCP
 • Ethernet / IP

Ohjausyksikkö voi lähettää koneohjauksesta saadun kohdeasennon arvon asennonilmaisimelle. Sen jälkeen ilmaisin ilmoittaa nykyisen asentonsa radiotaajuuden välityksellä.

MD9150_AN-30320-0

Jos kohdeasennon arvo ja nykyisen asennon arvo eivät täsmää, asennonilmaisimen LCD-näyttö alkaa välkkyä. Koneteknikon tulee silloin säätää asennonilmaisin oikeaan arvoon. LCD-näyttö näyttää kohdeasennon arvon ja nykyisen asennon arvon välisen eron ja suunnan, mihin sitä täytyy kääntää. Sitä tulee kääntää, kunnes arvo 0 ilmestyy näyttöön, mikä tarkoittaa 0-poikkeamaa nykyisen ja kohdearvon välillä.
Esimerkki: Asennonilmaisimen nykyinen asento on 80 mm, määritelty kohdeasento on 100 mm, jolloin 20 mm ero ilmestyy asennonilmaisimen näyttöön. Ilmaisinta tulee kääntää asianmukaiseen suuntaan, kunnes näyttöön ilmestyy arvo 0.

Asennonilmaisin kommunikoi ohjausyksiköiden kanssa omisteisen ELESA-protokollan kautta ja käyttää ISM SRD -taajuutta välillä 2,4-2,48 GHz. Radiosignaalilla välitetään seuraavat tiedot:

 • asennonilmaisimen kohdeasennon arvo
 • asennonilmaisimen nykyisen asennon arvo
 • akun vaihtamisen tarve

Radioviestinnän vaikutusalue on enintään 30 metriä. Ohjausyksikön antennin tulee sijaita puhtaassa ja ihanteellisesti korkeassa paikassa. Sitä voidaan tarpeen vaatiessa myös pidentää.
Asennonilmaisimen ja ohjausyksikön välisen radioviestinnän vasteaika on 1 sekunti. Kun käytetään useita asennonilmaisimia, ne kytketään sarjaan, toisin sanoen 36 asennonilmaisimen enimmäismäärä antaa vasteajaksi 36 sekuntia. Vasteaikaa voidaan kuitenkin tarvittaessa lyhentää, vaikka tämä lyhentääkin akun käyttöikää.

Asennusohjeet

Mitä tulee asennusvaihtoehtoihin ja ulkoiseen rakenteeseen, elektroniset asennon ilmaisimet GN 9153 radiotaajuustiedonsiirrolla ovat hyvin samantapaisia kuin mekaaniset asennonilmaisimet GN 953 ja voidaan myös korvata viimeksi mainituilla (ks. myös Asennonilmaisinten selvitykset)

MD9053_MT-45816-0

Ennen asennonilmaisimen asentamista tulee porata reikä momentinrajoituksen kosketuspistettä varten viereisessä piirustuksessa osoitetulla tavalla.
Asennuksen sovitinholkilla GN 952.1 asennonilmaisimen ontto akseli (jossa reikä 14 H7) voidaan sovittaa karaan sopivaksi.
Jos samanaikaisesti säätönupin asentamisen kanssa tulee tehdä onton akselin läpimitan vähennys, saatavissa
on GN 957 säätönuppeja, joissa molemmat toiminnot yhdistyvät yhteen ainoaan komponenttiin (sovitinholkkia ei tarvita).
Asennonilmaisin asennetaan siten, että momentinrajoituksen
kosketuspiste on työnnettynä porareikään kotelon pitämiseksi vakaasti paikallaan. Ontto akseli asennetaan karalle ja kiinnitetään vaarnaruuvilla.
Kiinnityslevyillä GN 9053.6 karat voidaan kiinnittää ja varmistaa säädön jälkeen.

Turvallisuusohje

Asennonilmaisimet ja ohjaus kommunikoivat käyttäen omisteista ELESA-protokollaa. Ohjausyksikkö voi ainoastaan prosessoida asennonilmaisimien kohdeasennon ja nykyisen asennon arvon ja lähettää nämä koneohjaukseen. Tämän johdosta koneohjaukseen ei ole suoraa pääsyä ohjausyksikön langattomalla verkolla. Näin ollen radioviestintä on suojattu järjestelmän häiriöiltä tai kolmansien osapuolien käytöltä.
Muiden tyypillisten langattomien verkkojen, kuten WiFi, Bluetooth jne. aiheuttamat keskeytykset tai häiriöt eivät heikennä järjestelmän toimintaa, mutta ne saattavat pidentää asennonilmaisimen vasteaikaa ohjausyksikölle.
Vältä ohjausyksikön sijoittamista suuritehoisten komponenttien välittömään läheisyyteen, kuten moottorit, konvertterit jne. Mikäli tämä ei ole mahdollista, vähintään 200 mm turvaetäisyys tulisi voida taata.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
298,60
plus ALV 56,73 €
brutto 355,33 €
Toimitusaika 3-7 päivää
ELESA Code: CE.99202-W2
Kuvaus: DD52R-E-RF-SST-IP65-C2
Paino: 0,129 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.