JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Yleiset ehdot, yritysasiakkaille

1. Soveltamisala

1.1 Näitä yleisiä kauppaehtoja sovelletaan kaikkiin nykyisiin ja tuleviin tarjouksiin, tilauksiin, toimituksiin ja palveluihin (myöhemmin: Palvelut), jotka Otto Ganter GmbH & Co. KG Normteilefabrik (myöhemmin: Ganter) toimittaa.

1.2 Tätä sopimusta sovelletaan vain yrityksiin (§ 14 Saksan siviilioikeus (BGB)), julkisoikeudellisiin oikeushenkilöihin tai julkisoikeudelliseen erillisomaisuuteen.

1.3 Yleisistä kauppaehdoistamme poikkeavia tai niiden vastaisia asiakkaiden kauppaehtoja ei sovelleta, vaikka emme olisi niitä erikseen vastustaneet. Varaukseton tilauksen hyväksyminen tai suorittaminen eivät merkitse tällaisten sopimusten hyväksymistä.

2. Tarjoukset ja sopimuksen teko, Ganterin palvelujen kohde

2.1 Ganterin tarjoukset ovat sitoumuksettomia ja ne ovat voimassa 30 päivää, ellei muuta erikseen ilmaista.

2.2 Ganter pidättää itselleen oikeuden muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen muotoilua, väriä tai teknisiä ominaisuuksia parantaakseen tuotetta. Verkkosivulla olevissa kuvissa värit voivat näkyä väärin tai poikkeavasti.

2.3 Tilauksen tehdessään asiakas ilmaisee sitovasti sopimusehdotuksensa, jonka Ganter voi hyväksyä 14 päivän sisällä. Sopimus syntyy, kun asiakas antaa tilausvahvistuksen. Tilausvahvistus voidaan lähettää postitse, faksilla, sähköpostilla tai sähköisesti.

2.4 Jos tilauksessa maksutavaksi on valittu lasku, lasku toimitetaan tilauksen saapumisen jälkeen tilausvahvistuksen tai tavarantoimituksen ohessa.

2.5 Jos tilauksessa maksutavaksi on valittu etumaksu, tilaus otetaan vastaan samalla, kun lähetetään maksukehotuksen sisältävä lasku.

2.6 Jos tilauksen maksutapa on PayPal, luottokortti, Giropay tai välitön tilisiirto, tilaus vastaanotetaan kassaan suoritettavan maksun suorittamisen yhteydessä.

2.7 Ganterin palvelujen laajuus ja kohteet määritetään tilausvahvistuksessa. Tilaukseen liittyvät asiakirjat, verkkosivulla olevat tiedot ja esitteet on tarkoitettu vain asiakkaan tiedoksi.

2.8 Jos asiakas tahtoo sopimuksen solmimisen jälkeen tehdä sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä, näistä syntyvät lisäkustannukset on hyvitettävä erikseen. Tällaisessa tapauksessa Ganter luo sitoumuksettoman kustannusarvion, joka lähetetään asiakkaalle tekstimuodossa. Asiakas voi tehdä tilauksensa tämän lisäkustannusarvion perusteella allekirjoituksellaan ja lähettämällä sen postilla, faksilla tai sähköpostilla 14 vuorokauden sisällä. Tilaustoimeksiannon antamalla asiakas esittää sitovan lisäsopimustarjouksen, jonka Ganter voi hyväksyä sitovasti viikon sisällä. Sopimus asiakkaan toivomista lisäpalveluista syntyy kun asiakkaalle toimitetaan tilausvahvistus. Tilausvahvistus voidaan lähettää postilla, faksilla tai sähköpostilla.

3. Tilaukset verkkokaupasta: Tilauksen eteneminen, sopimuksen teko

3.1 Valitessaan maksusitoumuksen muodostavan tilauksen painikkeen asiakas sitoutuu tilaamaan ostoskorissa olevat tuotteet. Heti asiakkaan tekemän tilauksen jälkeen asiakas saa sähköpostitse automaattisesti luodun tilauksen vastaanottamisvahvistuksen. Tämä vastaanottovahvistus ei ole sitova tilauksen vastaanotto.

3.2 Sopimus toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla lähetettävän tilausvahvistuksen muodossa tai se muodostuu, kun tavara lähetetään.

4. Hinnat, maksuehdot

4.1 Hinnat ovat nettohintoja, joihin lisätään kulloinkin voimassa oleva lain mukainen liikevaihtovero.

4.2 Tilausvahvistuksessa ilmoitetut hinnat pätevät.

4.3 Laskut on maksettava 30 päivän kuluessa vastaanottamisesta ilman veroluonteisia maksuja, jollei yksittäistapauksissa ole sovittu muuta. Jos asiakkaan suorittama maksu viivästyy, pätevät lainmukaiset määräykset maksun viivästymisestä.

4.4 Ganterilla on oikeus vaatia kohtuullisia etumaksuja toimitettavista palveluista ja toimeksiannon suorittamisessa syntyvistä kuluista (materiaalikulut, kolmannen osapuolen palvelut jne.). Ganterilla on oikeus aloittaa palvelu vasta etumaksun vastaanottamisen jälkeen. Jo maksetut etumaksut vähennetään lopullisesta laskusta.

5. Kuittaus- ja siirtokielto

5.1 Asiakkaalla on pidätysoikeus sekä oikeus kuittaukseen vain, kun ne on todennettu lainvoimaisiksi asiakkaan kiistattomien vastavaatimusten mitassa, kun Ganter hyväksyy ne tai ne koskevat takuuvaatimuksia.

5.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Ganterin kanssa solmittua sopimusta kolmannelle osapuolelle.

6. Asiakkaan myötävaikutusvelvoite

6.1 Asiakkaan tehtävä on tukea Ganteria kaikkina aikoina aktiivisella myötävaikuttamisella.

6.2 Asiakas toimittaa pyynnöstä Ganterille sovittujen palvelujen toteuttamiseen vaadittavat tiedot, erityisesti projektiin liittyvät tiedot tekniikan tilasta, tekniset piirustukset, asiakirjat, tiedot malleista ja prototyypeistä.

6.3 Asiakas on vastuussa virheellisistä tai puutteellisista tiedoista ja asiakirjoista ja niiden vaikutuksista tuotteen kehitykseen ja valmistamiseen siinä määrin, jossa ne ovat jäljitettävissä yksittäisiin asiakkaan antamiin tietoihin.

6.4 Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Ganterille annettuihin tietoihin myöhemmin tulevista muutoksista tai toimitettavista asiakirjoista. Ganter tarkistaa, ovatko asiakkaan muutostoiveet tuotteen valmistuksen etenemisvaiheen sallimissa rajoissa vielä toteutettavissa ja millä ehdoin, ja esittää asiakkaalle tarvittaessa lisäystarjouksen. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia jälkikäteen ilmoitettujen muutosten toteuttamista.

6.5 Jos asiakas ei voi täysin tai osittain toteuttaa myötävaikutusvelvoitettaan, Ganter vapautuu sitoumuksesta toimittaa palvelu. Tämä pätee erityisesti, jos asiakkaan antamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.

7. Toimitus, vaaranvastuun siirtyminen, palveluajat

7.1 Tehdessään tilauksen verkkokaupassa asiakas saa sähköpostilla lähetysilmoituksen, johon on merkitty lähetyksen seurantanumero, heti kun tuote (varastotuote) on lähetetty logistiikkakeskuksesta.

7.2 Toimitus hoidetaan FCA (Free Carrier) -menetelmällä osoitteessa Triberger Str. 9, 78120 Furtwangen Incoterms 2020 -määrityksen mukaisesti. Asiakkaan pyynnöstä Ganter lähettää tuotteet muuhun määränpäähän (lähettämiskauppa). Jos muuta ei ole sovittu, Ganterilla on oikeus määrittää toimitustapa (erityisesti kuljetusyritys, lähetysreitti, pakkausmateriaali). Asiakas maksaa lähetys- ja/tai kuljetuskustannukset, jos muuta ei ole sovittu.

7.3 Lähettämiskaupasta vastuu tuotteen vahingossa tapahtuvasta tuhoutumisesta tai huonontumisesta toimituksen aikana on huolintaliikkeellä, rahtaajalla tai muuten lähetyksen suorittamisesta vastaavalla henkilöllä.

7.4 Tilausvahvistuksessa mainitut toimitus-/palveluajat eivät ole sitovia, ellei yksittäistapauksessa ole nimenomaisesti sovittu muuta.

7.5 Jos Ganter ei tilapäisestä, muusta kuin itsestään johtuvasta olosuhteesta johtuen, pysty toimittamaan luvattua palvelua oikeaan aikaan (sovittuun toimitusaikaan mennessä tai sovitun toimitusajan lykkäyksen puitteissa) erityisesti muiden kuin Ganterista johtuvien toimintahäiriöiden, lakkojen, työsulkujen, viranomaismääräysten tai vakavien väkivaltatapausten takia, Ganter vapautetaan toimitusvelvollisuudestaan häiriöiden keston ja niiden vaikutusten poistumisen ajaksi. Sovittua toimitusaikaa jatketaan siten, että se kattaa palvelun estävän olosuhteen keston. Jos tilauksen suorittaminen viivästyy yli kolme kuukautta, niin asiakas kuin Ganter ovat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen viivästyneen palvelun osalta.

8. Takuu, kuljetuksen aikaiset vahingot, vanheneminen

8.1 Tuotteiden toimituksessa ja palvelujen suorittamisessa asiakkaan takuuvaateita rajoittaa oikeus jälkikäteiseen suoritukseen. Jos jälkikäteinen suoritus ei onnistu, voi asiakas valintansa mukaan vaatia maksun pienentämistä (vähennys) tai purkaa sopimuksen.

8.2 Asiakkaalla on velvollisuus tutkia toimitettu tuote välittömästi puutteiden varalta ja ilmoittaa Ganterille toimitetun tuotteen selkeistä puutteista välittömästi toimituksen tai puutteen ilmenemisen jälkeen kirjallisessa muodossa (sähköpostilla tai faksilla). Muuten sovelletaan lakia § 377 HGB (Saksan kauppalaki).

8.3 Jos asiakas huomaa kuljetuksessa käytettävässä pakkauksessa vaurioita (myöhemmin: kuljetusvauriot) hänellä on oikeus ilmoittaa vaurioista kuljetusyrityksen kautta tavaran toimituksen yhteydessä. Jos asiakas huomaa kuljetusvahingot vasta avatessaan tuotteen pakkauksesta, asiakkaan on ilmoitettava vahingoista viipymättä kirjallisesti (sähköpostilla tai faksilla) Ganterille.

8.4 Jos asiakas on esittänyt omia vaatimuksia palvelun materiaaliin, rakenteeseen tai suoritustapaan liittyen, Ganter valmistaa palvelutuotteen asiakkaan vaatimusten mukaan. Toteuttaessaan palvelun asiakkaan tietojen mukaan Ganter ei ota vastuuta asiakkaan antamien vaatimusten aiheuttamista ongelmista, ei myöskään jos asiakkaan tietojen vajavaisuus on Ganterin tiedossa. Asiakkaalla on velvollisuus vapauttaa Ganter vastuusta antamien tietojensa välittömästi ja välillisesti aiheuttamista vahingoista.

8.5 Valitusoikeus tuote- tai oikeusvirheistä noudattaa yleistä vanhenemisaikaa, poikkeuksena vahingonkorvausvaatimukset, joissa vanhenemisoikeus on vuosi valmistetun tuotteen toimittamisesta asiakkaalle tai lähetyskaupassa luovutuksesta huolintaliikkeelle, rahtaajalle tai muuten lähetyksen suorittamisesta vastaavalle henkilölle.

9. Omistusoikeuden pidätys

9.1 Kunnes kaikki asiakkaan kauppasuhteesta syntyvät vaateet on maksettu, Ganter pidättää itsellään toimitettujen tuotteiden sekä valmistettujen työkalujen (myöhemmin panttituote) omistusoikeuden.

9.2 Asiakas ei saa ennen koko maksun varmaa toimittamista pantata panttituotetta kolmannelle osapuolelle tai käyttää sitä vakuutena. Asiakkaan on ilmoitettava Ganterille viivyttelemättä ja kirjallisesti, jos ja missä muodossa kolmannet osapuolet käyttävät Ganterin omaisuutta olevaa panttituotetta.

9.3 Asiakas saa myydä panttituotteen edelleen osana asianmukaista liiketoimintaa. Tällaisessa tapauksessa asiakas luovuttaa panttituotteen jälleenmyyntiin liittyvän vaateensa arvonlisäverosta Ganterille siinä mitassa, joka on sovittu Ganterin kanssa laskun loppusummassa. Ganter ottaa tämän luovutuksen jo vastaan. Tämä luovutus pätee riippumatta siitä, myydäänkö panttituote edelleen ilman muokkauksia vai muokkausten jälkeen. Asiakkaalla on myös luovutuksen jälkeen oikeus vaatia perintää. Tämä ei vaikuta Ganterin oikeuteen vaatia perintää itse. Ganter ei kuitenkaan vaadi perintää, mikäli asiakas suorittaa maksuvelvoitteensa Ganterille, maksuviivästystä ei synny eikä erityisesti konkurssimenettelyn aloittamista ole haettu tai vararikkoa ole odotettavissa.

9.4 Jos asiakas on myynyt panttituotteen edelleen ja hänen maksunsa viivästyy, haetaan konkurssimenettelyn aloittamista tai vararikko on odotettavissa, Ganter voi vaatia asiakkaalta, että asiakas ilmoittaa Ganterille panttituotteen jälleenmyynnistä syntyvien vaateiden vakuuden ja niiden velallisen, tekee kaikki vaatimusten perintään vaadittavat tiedonannot sekä luovuttaa Ganterille perintään vaadittavat asiakirjat ja ilmoittaa velalliselle oikeuden siirtymisestä.

9.5 Jos panttituotteen arvo tai Ganterin käytettävissä olevan vakuuden kohteen realisoitava arvo ylittää vakuutena olevat vaateet 10 %:lla, Ganterilla on velvollisuus vapauttaa vakuudet. Ganterilla on oikeus valita vapautettava vakuudet.

10. Työkalut, piirrokset

10.1 Asiakkaan tilauksen toteuttamista varten valmistetut työkalut ovat Ganterin omaisuutta. Ganter ei ole velvoitettu luovuttamaan työkaluja. Ganter säilyttää työkaluja kaksi vuotta viimeisimmän asiakkaalle toimitetun toimituksen jälkeen. Jos asiakas ei tee kahden vuoden jälkeen lisätilauksia, joissa työkaluja tarvittaisiin, Ganterilla on oikeus hävittää kyseiset työkalut.

10.2 Asiakkaan piirrosten tai mallien mukaan valmistettujen työkalujen valmistuskulut ovat osa asiakkaalle esitettävää laskua. Ganter pidättää itsellään oikeuden käyttää työkaluja myös muissa tarkoituksissa.

10.3 Kun Ganter valmistaa tuotteita asiakkaan piirrosten, mallien tai luonnosten pohjalta, asiakas varmistaa, että toiminta ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Asiakas vapauttaa Ganterin kolmansien osapuolten esittämistä vaatimuksista. Jos kolmannet osapuolet estävät Ganteria valmistamasta tai toimittamasta tuotetta kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksiin vedoten, Ganterilla on oikeus asiantilaa tai oikeustilannetta enempää tutkimatta keskeyttää työt ja vaatia asiakkaalta syntyneiden kulujen korvaamista. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla on velvollisuus vapauttaa Ganter kaikista kolmannen osapuolen vaatimuksista ja kaikista vaadittavista kustannuksista, joita voi syntyä vaatimuksiin vastaamisesta oikeudellisesti tai sovittelussa, sekä toimittamaan parhaan kykynsä mukaan Ganterille vaadittavia tietoja kolmannen osapuolen vaatimuksiin vastaamisessa.

11. Takuu

11.1 Ganter vastaa rajoituksetta lain määräysten mukaisesti elämään, kehoon tai terveyteen kohdistuvista vahingoista tuotetakuulain mukaisesti, ja laatutakuun mukaisesti tahallisesta peittelystä puutteista tai vaurioista, jotka johtuvat tahallisesta ja törkeästä huolimattomuudesta.

11.2 Törkeän huolimattomasta laiminlyönnistä johtuvissa vahingoissa Ganterin takuu on rajoitukseton lain määräysten mukaisesti; vain rikottaessa sopimuksen kannalta merkityksetöntä velvollisuutta takuu rajoittuu ennustettavissa oleviin, sopimukseen liittyviin vahinkoihin, joiden esiintyminen oli odotettavissa.

11.3 Lievästä huolimattomuudesta johtuvissa vahingoissa Ganterin takuu ulottuu vain tapauksiin, joissa rikottiin olennaisia sopimusvelvollisuuksia. Tässä tapauksessa takuu rajoittuu ennakoitaviin, sopimukseen liittyviin vahinkoihin, joiden esiintyminen oli odotettavissa.

11.4 Muissa tapauksissa Ganter on vapautettu vastuusta.

11.5 Sopimuksen kannalta velvoittavia vastuita ovat sellaiset, joiden täyttäminen on edellytys sopimuksen asianmukaiselle toteutumiselle ja joiden toteutumiseen asiakas säännönmukaisesti luottaa ja voi luottaa.

11.6 Ilmoitetut takuun pidätykset ja rajoitukset pätevät myös Ganterin eri organisaatioihin, laillisiin edustajiin, työntekijöihin ja muihin sopimuksen toteuttamisessa käytettäviin kumppaneihin.

12. Salassapito ja tietosuoja

12.1 Ganter on velvoitettu käsittelemään asiakkaan henkilökohtaisia ja yritykseen liittyviä tietoja, jotka asiakas luovuttaa Ganterille osana palvelua, luottamuksellisesti, ellei asiakas tai lailliset velvollisuudet, kuten jakaminen esim. viranomaisille, vapauta Ganteria tästä vastuusta.

12.2 Ganter on velvoitettu käyttämään kaikkia sen toimeksiannon toteuttamisen yhteydessä saamia asiakkaan tietoja ja luottamukselliseksi merkittyjä asiakirjoja ja tietoja vain toimeksiannon suorittamiseen ja käsittelemään näitä tietoja luottamuksellisesti myös sopimuksen päätyttyä.

12.3 Ganter käsittelee toimeksiannon toteuttamiseen tarvittavia asiakkaan tietoja voimassa olevien tietosuojalakien mukaan.

13. Oikeuspaikka ja suorituspaikka; sovellettava oikeus

13.1 Oikeuspaikka, myös jälkikäteen, on Ganterin toimipaikka Furtwangen.

13.2 Kaikissa sopimukseen liittyvissä riitatapauksissa on oikeuspaikka on Freiburg im Breisgau. Ganterilla on oikeus esittää vaatimuksia myös asiakkaan yleisessä oikeuspaikassa.

13.3 Sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia poissulkien YK:n kauppalaki.

Otto Ganter GmbH & Co. KG
Tribergerstr. 3
78120 Furtwangen
Telefon (07723) 6507-0
Telefax (07723) 4659
E-Mail info@ganternorm.com

 

Yleiset ehdot, yritysasiakkaille [PDF]

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.