JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Yleiset ehdot, yksityisasiakkaille

1. Soveltamisala

1.1 Näitä yleisiä kauppaehtoja sovelletaan kaikkiin nykyisiin ja tuleviin tarjouksiin, tilauksiin, toimituksiin ja palveluihin (myöhemmin: Palvelut), jotka Otto Ganter GmbH & Co. KG Normteilefabrik  (myöhemmin: Ganter) toimittaa.

1.2 Yleisistä kauppaehdoistamme poikkeavia tai niiden vastaisia asiakkaiden kauppaehtoja ei sovelleta, vaikka emme olisi niitä erikseen vastustaneet. Varaukseton tilauksen hyväksyminen tai suorittaminen eivät merkitse tällaisten sopimusten hyväksymistä.

2. Tarjoukset ja sopimuksen teko

2.1 Ganterin tarjoukset ovat sitoumuksettomia ja ne ovat voimassa 30 päivää, ellei muuta erikseen ilmaista.

2.2 Ganter pidättää itselleen oikeuden muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen muotoilua, väriä tai teknisiä ominaisuuksia parantaakseen tuotetta. Verkkosivulla olevissa kuvissa värit voivat näkyä väärin tai poikkeavasti.

2.3 Tilauksen tehdessään asiakas ilmaisee sitovasti sopimusehdotuksensa, jonka Ganter voi hyväksyä 14 päivän sisällä. Sopimus syntyy, kun asiakas antaa tilausvahvistuksen. Tilausvahvistus voidaan lähettää postitse, faksilla, sähköpostilla tai sähköisesti.

2.4 Jos tilauksessa maksutavaksi on valittu lasku, lasku toimitetaan tilauksen saapumisen jälkeen tilausvahvistuksen tai tavarantoimituksen ohessa.

2.5 Jos tilauksessa maksutavaksi on valittu etumaksu, tilaus otetaan vastaan samalla, kun lähetetään maksukehotuksen sisältävä lasku.

2.6 Jos tilauksen maksutapa on PayPal, luottokortti, Giropay tai välitön tilisiirto, tilaus vastaanotetaan kassaan suoritettavan maksun suorittamisen yhteydessä.

2.7 Ganterin palvelujen laajuus ja kohteet määritetään tilausvahvistuksessa. Tilaukseen liittyvät asiakirjat, verkkosivulla olevat tiedot ja esitteet on tarkoitettu vain asiakkaan tiedoksi.

2.8 Jos asiakas tahtoo sopimuksen solmimisen jälkeen tehdä sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä, näistä syntyvät lisäkustannukset on hyvitettävä erikseen. Tällaisessa tapauksessa Ganter luo sitoumuksettoman kustannusarvion, joka lähetetään asiakkaalle tekstimuodossa. Asiakas voi tehdä tilauksensa tämän lisäkustannusarvion perusteella allekirjoituksellaan ja lähettämällä sen postilla, faksilla tai sähköpostilla 14 vuorokauden sisällä. Tilaustoimeksiannon antamalla asiakas esittää sitovan lisäsopimustarjouksen, jonka Ganter voi hyväksyä sitovasti viikon sisällä. Sopimus asiakkaan toivomista lisäpalveluista syntyy kun Ganter toimittaa tilausvahvistuksen. Tilausvahvistus voidaan lähettää postilla, faksilla tai sähköpostilla.

3. Tilaukset verkkokaupasta: Tilauksen eteneminen, sopimuksen teko

3.1 Valitessaan maksusitoumuksen muodostavan tilauksen painikkeen asiakas sitoutuu tilaamaan ostoskorissa olevat tuotteet. Heti asiakkaan tekemän tilauksen jälkeen asiakas saa sähköpostitse automaattisesti luodun tilauksen vastaanottamisvahvistuksen. Tämä vastaanottovahvistus ei ole sitova tilauksen vastaanotto.

3.2 Sopimus toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla lähetettävän tilausvahvistuksen muodossa tai se muodostuu, kun tavara lähetetään.

4. Etäpalvelusopimuksen purkamisoikeus

4.1 Jos sopimus solmitaan käyttämällä vain etäviestintää, esim. puhelinta, sähköpostia tai verkkokaupan tilausta, asiakkaalla on kuluttajana (§ 13 Saksan siviilioikeus (BGB)) laillinen purkamisoikeus siviilioikeuden (BGB) kohdan § 312g mukaan.

4.2 Ganter ilmoittaa kuluttajalle lain mukaisesta purkamisoikeudesta purkamisneuvonnalla ennen sopimuksen solmimista.

4.3 Sopimuksen purkamiseen sovelletaan lain määräyksiä.

5. Hinnat, maksuehdot

5.1 Tilausvahvistuksessa ilmoitetut hinnat pätevät.

5.2 Laskut on maksettava 30 päivän kuluessa vastaanottamisesta ilman veroluonteisia maksuja, jollei yksittäistapauksissa ole sovittu muuta. Jos asiakkaan suorittama maksu viivästyy, pätevät lainmukaiset määräykset maksun viivästymisestä.

5.3 Ganterilla on oikeus vaatia kohtuullisia etumaksuja toimitettavista palveluista ja toimeksiannon suorittamisessa syntyvistä kuluista (materiaalikulut, kolmannen osapuolen palvelut jne.). Ganterilla on oikeus aloittaa palvelu vasta etumaksun vastaanottamisen jälkeen. Jo maksetut etumaksut vähennetään lopullisesta laskusta.

6. Asiakkaan myötävaikutusvelvoite

6.1 Asiakkaan tehtävä on tukea Ganteria kaikkina aikoina aktiivisella myötävaikuttamisella.

6.2 Asiakas toimittaa pyynnöstä Ganterille sovittujen palvelujen toteuttamiseen vaadittavat tiedot, erityisesti projektiin liittyvät tiedot tekniikan tilasta, tekniset piirustukset, asiakirjat, tiedot malleista ja prototyypeistä.

6.3 Asiakas on vastuussa virheellisistä tai puutteellisista tiedoista ja asiakirjoista ja niiden vaikutuksista tuotteen kehitykseen ja valmistamiseen siinä määrin, jossa ne ovat jäljitettävissä yksittäisiin asiakkaan antamiin tietoihin.

6.4 Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Ganterille annettuihin tietoihin myöhemmin tulevista muutoksista tai toimitettavista asiakirjoista. Ganter tarkistaa, ovatko asiakkaan muutostoiveet tuotteen valmistuksen etenemisvaiheen sallimissa rajoissa vielä toteutettavissa ja millä ehdoin, ja esittää asiakkaalle tarvittaessa lisäystarjouksen. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia jälkikäteen ilmoitettujen muutosten toteuttamista.

6.5 Jos asiakas ei voi täysin tai osittain toteuttaa myötävaikutusvelvoitettaan, Ganter vapautuu sitoumuksesta toimittaa palvelu. Tämä pätee erityisesti, jos asiakkaan antamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.

7. Toimitus, vaaranvastuun siirtyminen, palveluajat

7.1 Tehdessään tilauksen verkkokaupassa asiakas saa sähköpostilla lähetysilmoituksen, johon on merkitty lähetyksen seurantanumero, heti kun tuote (varastotuote) on lähetetty logistiikkakeskuksesta.

7.2 Tilattu tuote toimitetaan asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen, jos mitään tästä poikkeavaa ei ole sovittu. Asiakas maksaa lähetys- ja kuljetusmaksut.

7.3 Tilausvahvistuksessa mainitut toimitus-/palveluajat eivät ole sitovia, ellei yksittäistapauksessa ole nimenomaisesti sovittu muuta.

7.4 Jos Ganter ei tilapäisestä, muusta kuin itsestään johtuvasta olosuhteesta johtuen, pysty toimittamaan luvattua palvelua oikeaan aikaan (sovittuun toimitusaikaan mennessä tai sovitun toimitusajan lykkäyksen puitteissa) erityisesti muiden kuin Ganterista johtuvien toimintahäiriöiden, lakkojen, työsulkujen, viranomaismääräysten tai vakavien väkivaltatapausten takia, Ganter vapautetaan toimitusvelvollisuudestaan häiriöiden keston ja niiden vaikutusten poistumisen ajaksi. Sovittua toimitusaikaa jatketaan siten, että se kattaa palvelun estävän olosuhteen keston. Jos tilauksen suorittaminen viivästyy yli kolme kuukautta, niin asiakas kuin Ganter ovat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen viivästyneen palvelun osalta.

8. Takuu, kuljetuksen aikaiset vahingot

8.1 Lainmukaiset määräykset takuusta pätevät.

8.2 Jos asiakas huomaa kuljetuksessa käytettävässä pakkauksessa vaurioita (myöhemmin: kuljetusvauriot) hänellä on oikeus ilmoittaa vaurioista kuljetusyrityksen kautta tavaran toimituksen yhteydessä. Jos asiakas huomaa kuljetusvahingot vasta avatessaan tuotteen pakkauksesta, asiakkaan on ilmoitettava vahingoista viipymättä kirjallisesti (sähköpostilla tai faksilla) Ganterille.

8.3 Jos asiakas on esittänyt omia vaatimuksia palvelun materiaaliin, rakenteeseen tai suoritustapaan liittyen, Ganter valmistaa palvelutuotteen asiakkaan vaatimusten mukaan. Toteuttaessaan palvelun asiakkaan tietojen mukaan Ganter ei ota vastuuta asiakkaan antamien vaatimusten aiheuttamista ongelmista, ei myöskään jos asiakkaan tietojen vajavaisuus on Ganterin tiedossa.

9. Omistusoikeuden pidätys

9.1 Ganter pidättää oikeuden toimittamiinsa tuotteisiin (myöhemmin panttituote), kunnes niiden kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

9.2 Asiakas velvoitetaan käsittelemään panttituotetta huolellisesti, jos omistusoikeus ei ole jo siirtynyt asiakkaalle.

9.3 Asiakas ei saa ennen koko maksun varmaa toimittamista pantata panttituotetta kolmannelle osapuolelle tai käyttää sitä vakuutena. Asiakkaan on ilmoitettava Ganterille viivyttelemättä ja kirjallisesti, jos ja missä muodossa kolmannet osapuolet käyttävät Ganterin omaisuutta olevaa panttituotetta.

9.4 Jos sen maan laki, jossa tuote on, ei salli omistusoikeuden pidättämistä tai sallii sen vain rajoitetusti, Ganter voi kohdistaa panttituotteeseen muita, omistusoikeuden pidättämisoikeuden korvaavia oikeuksia. Asiakas velvoitetaan myötävaikuttamaan kaikilla vaadittavilla toimenpiteillä (esim. rekisteröinnillä) omistusoikeuden pidättämisen tai muiden sen tilalla sovellettavien oikeuksien toteutumiseen sekä näiden oikeuksien suojaamiseen.

10. Työkalut, piirrokset

10.1 Asiakkaan tilauksen toteuttamista varten valmistetut työkalut ovat Ganterin omaisuutta. Ganter ei ole velvoitettu luovuttamaan työkaluja. Ganter säilyttää työkaluja kaksi vuotta viimeisimmän asiakkaalle toimitetun toimituksen jälkeen. Jos asiakas ei tee kahden vuoden jälkeen lisätilauksia, joissa työkaluja tarvittaisiin, Ganterilla on oikeus hävittää kyseiset työkalut.

10.2 Asiakkaan piirrosten tai mallien mukaan valmistettujen työkalujen valmistuskulut ovat osa asiakkaalle esitettävää laskua. Ganter pidättää itsellään oikeuden käyttää työkaluja myös muissa tarkoituksissa.

10.3 Kun Ganter valmistaa tuotteita asiakkaan piirrosten, mallien tai luonnosten pohjalta, asiakas varmistaa, että toiminta ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Asiakas vapauttaa Ganterin kolmansien osapuolten esittämistä vaatimuksista. Jos kolmannet osapuolet estävät Ganteria valmistamasta tai toimittamasta tuotetta kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksiin vedoten, Ganterilla on oikeus asiantilaa tai oikeustilannetta enempää tutkimatta keskeyttää työt ja vaatia asiakkaalta syntyneiden kulujen korvaamista. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla on velvollisuus vapauttaa Ganter kaikista kolmannen osapuolen vaatimuksista ja kaikista vaadittavista kustannuksista, joita voi syntyä vaatimuksiin vastaamisesta oikeudellisesti tai sovittelussa, sekä toimittamaan parhaan kykynsä mukaan Ganterille vaadittavia tietoja kolmannen osapuolen vaatimuksiin vastaamisessa.

11. Takuu

11.1 Ganter vastaa rajoituksetta lain määräysten mukaisesti elämään, kehoon tai terveyteen kohdistuvista vahingoista tuotetakuulain mukaisesti, ja laatutakuun mukaisesti tahallisesta peittelystä puutteista tai vaurioista, jotka johtuvat tahallisesta ja törkeästä huolimattomuudesta.

11.2 Törkeän huolimattomasta laiminlyönnistä johtuvissa vahingoissa Ganterin takuu on rajoitukseton lain määräysten mukaisesti; vain rikottaessa sopimuksen kannalta merkityksetöntä velvollisuutta takuu rajoittuu ennustettavissa oleviin, sopimukseen liittyviin vahinkoihin, joiden esiintyminen oli odotettavissa.

11.3 Lievästä huolimattomuudesta johtuvissa vahingoissa Ganterin takuu ulottuu vain tapauksiin, joissa rikottiin olennaisia sopimusvelvollisuuksia. Tässä tapauksessa takuu rajoittuu ennakoitaviin, sopimukseen liittyviin vahinkoihin, joiden esiintyminen oli odotettavissa.

11.4 Muissa tapauksissa Ganter on vapautettu vastuusta.

11.5 Sopimuksen kannalta velvoittavia vastuita ovat sellaiset, joiden täyttäminen on edellytys sopimuksen asianmukaiselle toteutumiselle ja joiden toteutumiseen asiakas säännönmukaisesti luottaa ja voi luottaa.

11.6 Ilmoitetut takuun pidätykset ja rajoitukset pätevät myös Ganterin eri organisaatioihin, laillisiin edustajiin, työntekijöihin ja muihin sopimuksen toteuttamisessa käytettäviin kumppaneihin.

12. Salassapito ja tietosuoja

12.1 Ganter on velvoitettu käsittelemään asiakkaan henkilökohtaisia ja yritykseen liittyviä tietoja, jotka asiakas luovuttaa Ganterille osana palvelua, luottamuksellisesti, ellei asiakas tai lailliset velvollisuudet, kuten jakaminen esim. viranomaisille, vapauta Ganteria tästä vastuusta.

12.2 Ganter on velvoitettu käyttämään kaikkia sen toimeksiannon toteuttamisen yhteydessä saamia asiakkaan tietoja ja luottamukselliseksi merkittyjä asiakirjoja ja tietoja vain toimeksiannon suorittamiseen ja käsittelemään näitä tietoja luottamuksellisesti myös sopimuksen päätyttyä.

12.3 Ganter käsittelee toimeksiannon toteuttamiseen tarvittavia asiakkaan tietoja voimassa olevien tietosuojalakien mukaan.

13. Sovellettava oikeus, riitojen sovittelu

13.1 Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan.

13.2 Euroopan komissio tarjoaa osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr/ alustan verkkovälitteiseen riidanratkaisuun. Ganter ei ole velvollinen riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitalautakunnan edessä eikä siksi osallistu tällaiseen menettelyyn.

Otto Ganter GmbH & Co. KG
Tribergerstr. 3
78120 Furtwangen
Telefon (07723) 6507-0
Telefax (07723) 4659
E-Mail info@ganternorm.com

 

Yleiset ehdot, yksityisasiakkaille [PDF]

 

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.